top of page

טכנולוגיות לבחינת מסנן / לוכד חלקיקים למנוע דיזל Veritex®

מסנן / לוכד חלקיקים למנוע דיזל (DPF) הינו רכיב מורכב ויקר. כחלק מתהליך הניקוי והחידוש של המסנן, חיוני לבדוק את מצבו בתום פעולת הניקוי. חברת Ceramex משתמשת במספר טכנולוגיות שפיתחה על מנת לוודא שהמסנן יתפקד כמעט כמסנן חדש. כמו כן לכל מסנן שעבר ניקוי ובחינה מופק דו"ח מפורט על מצבו.

מערכת בחינה Veritex®

מערכת הבחינה מסוג  Veritex® אשר פותחה ע"י החברה רשומה כפטנט. המערכת עושה שימוש בסוגי אור שונים על מנת לבחון את איכות הניקוי של המסנן וכן על מנת לאתר חורים , סדקים או נזקים אחרים במסנן.

 

זרימת אויר

ל- Ceramex  יש מערך בדיקות המאפשר לבדוק את ביצועי המסנן ( לאחר הניקוי ) בזרימת אויר. בדיקות אלו מאפשרות לוודא שהמסנן עבר ניקוי ושיקום אשר החזירו אותו למצב כמעט חדש. 

 

טכנולוגיות בחינה נוספות

ל- Ceramex יש מערך של טכנולוגיות נוספות לבחינת תכונות המסנן ( עפ"י דרישות הלקוח ) ובכלל זה : בחינת חדירות חלקיקים, בחינת יעילות הממיר הקטליטי, בחינה מיקרוסקופית של תעלות האויר במסנן, אנליזות כימיות ומערך בדיקה של מסנן מול מנוע דיזל

 

כל מערך הניקוי והבחינה של Ceramex מבוסס על תכנה ייחודית אשר פותחה ע"י החברה במיוחד לנושא. המערכת מאפשרת לתת מידע מפורט למשתמש, אשר יכול לסייע בהפעלת צי הרכב.  

 

מסנן לאחר ניקוי שנבחן ע"י  Veritex®

מסנן שנכשל - נבחן ע"י  Veritex®

bottom of page