top of page

DPF - מסנן / לוכד חלקיקים למנועי דיזל

®CRT - מסנן / לוכד חלקיקים עם ניקוי עצמי למנועי דיזל

מסנן/ לוכד חלקיקים למנוע דיזל (DPF ) הינו מערכת המשמשת להקטנת רמת פליטת חלקיקי פיח מאגזוז רכבי דיזל.

 

לוכד החלקיקים בעל ניקוי עצמי - CRT®  של חברת Eminox הינו ה- DPF הנפוץ ביותר בעולם בפרוייקטי שידרוג של אוטובוסים ומשאיות (www.eminox.com/credentials). רכבים ישנים עפ"י תקן יורו-2 יכולים לעבור שידרוג לרמת פליטת חלקיקים התואמת את דרישות יורו-6.

 

Eminox ®CRT מפחית את פליטת חלקיקי הפיח (בכמות ונפח), וכן את פליטת ההידרו-קרבונטים (HC) ופחמן חד-דמצני (CO). יכולת הניקוי העצמית הפאסיבית הופכת את ה-®CRT למערכת פשוטה ואמינה אשר אינה צריכה תוספים כלשהם או בקרה אלקטרונית לפעולתה. ®CRT נמצאת בשימוש נרחב בערים רבות באירופה, המערכת מאושרת לשימוש באיזורים עירוניים בהם יש הגבלות חמורות על פליטות אגזוז ( Low Emission Zones and E-Zones). Eminox מספקת גם מערכות ליצרני האוטובוסים והמשאיות להתקנה בקוי הייצור.

 

Eminox ®CRT עושה שימוש בסינון חלקיקים באמצעות זרימה דרך דפנות מסנן קרמי. אחת לתקופה נדרש לחדש את המסנן הקרמי ולהסיר שאריות אפר ופיח אשר הצטברו בו. ניתן לבצע למסנן חידוש מקצועי של המסנן באמצעות הטכנולגיה הייחודית Xpurge® . לאחר החידוש המסנן יכול לעבור בחינת איכות ייחודית באמצעות מערכת Veritex®

 

למידע נוסף בנוגע למערכות, אנא עיין באתר החברה  www.eminox.com

למידע נוסף בנוגע ל-Eminox ®CRT, אנא עיין ב-  www.eminox.com/CRT-System

למידע נוסף בנוגע לאיזורים עם הגבלות על פליטות אגזוז , אנא עיין  www.eminox.com/low-emission-zones-and-e-zones/

bottom of page